آگهی های ویژه

تولید کننده انواع مقاطع آلومینیومی

تولید کننده انواع مقاطع آلومینیومی

اراک شهرک صنعتی قطب خیابان تلاش خیابان همت2

برای قیمت تماس بگیرید
تولید انواع تسمه و میلگرد و شش گوش خوش تراش

تولید انواع تسمه و میلگرد و شش گوش خوش تراش

اراک شهرک صنعتی شماره 3 خیابان 310

برای قیمت تماس بگیرید
طراحی و تولید باس بار و رینگ باس الومینیومی

طراحی و تولید باس بار و رینگ باس الومینیومی

اراک شهرک صنعتی شماره 3 خیابان 310

برای قیمت تماس بگیرید
تولید انواع تسمه و میلگرد و شش گوش خوش تراش

تولید انواع تسمه و میلگرد و شش گوش خوش تراش

اراک شهرک صنعتی شماره 3 خیابان 310

برای قیمت تماس بگیرید
طراحی و تولید باس بار و رینگ باس الومینیومی

طراحی و تولید باس بار و رینگ باس الومینیومی

اراک شهرک صنعتی شماره 3 خیابان 310

برای قیمت تماس بگیرید
ایزوگام آنو

ایزوگام آنو

شهرک صنعتی دلیجان

200,000تومان (ثابت)
تولید کننده انواع تسمه و میلگرد و شش گوش خوش تراش

تولید کننده انواع تسمه و میلگرد و شش گوش خوش تراش

اراک شهرک صنعتی خیراباد خیابان 310

برای قیمت تماس بگیرید
مفتول الومینیومی2024 و 6061

مفتول الومینیومی2024 و 6061

اراک

برای قیمت تماس بگیرید
تولید انواع شش گوش الومینیوم

تولید انواع شش گوش الومینیوم

اراک

برای قیمت تماس بگیرید
طراحی و تولید مقاطع آلومینیومی یخچال های صنعتی
بالا