برای قیمت تماس بگیرید

لوازم ازمایشگاهی در شاهین شهر

شاهین شهر - خیابان صائب نبش فرعی 9 بازارچه زی مجتمع کارکنان دولت

خرید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در سهند

دفتر تهران : خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه جمهوری ، کوچه رجب بیگی

برای قیمت تماس بگیرید

خرید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در سراب

دفتر تهران : خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه جمهوری ، کوچه رجب بیگی

برای قیمت تماس بگیرید

خرید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در تبریز

دفتر تهران : خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه جمهوری ، کوچه رجب بیگی

برای قیمت تماس بگیرید

خرید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در بناب

دفتر تهران : خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه جمهوری ، کوچه رجب بیگی

برای قیمت تماس بگیرید

خرید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در بستان آباد

دفتر تهران : خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه جمهوری ، کوچه رجب بیگی

برای قیمت تماس بگیرید

خرید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در اهر

دفتر تهران : خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه جمهوری ، کوچه رجب بیگی

5,900,000تومان (ثابت)

خرید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در اسکو

دفتر تهران : خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه جمهوری ، کوچه رجب بیگی تلفن دفتر : ۹۱۰۱۴۹۱۹-۰۲۱

برای قیمت تماس بگیرید

خرید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در آذرشهر

دفتر تهران : خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه جمهوری ، کوچه رجب بیگی تلفن دفتر : ۹۱۰۱۴۹۱۹-۰۲۱

برای قیمت تماس بگیرید
بالا