آموزش تعمیرات سخت افزاری

کرج خیابان بهشتی نرسیده به سرم سازی رازی کوچه خدمات قضایی

آموزش تعمیر ایسیو در بابل

مازندران بابل خیابان طالقانی روبروی ارشاد21 گروه فنی پویاخودرو

کلاس های خصوصی دیاگ و تنظیم موتور

مازندران بابل خیابان طالقانی روبروی ارشاد21 گروه فنی پویاخودرو

آموزش دیاگ حرفه ای و عیب یابی خودرو

مازندران بابل خیابان طالقانی روبروی ارشاد21 گروه فنی پویاخودرو

200,000تومان

دوره تعمیر کامپیوتر و ایسیو و برق خودرو

مازندران بابل خیابان طالقانی روبروی ارشاد21 گروه فنی پویاخودرو

200,000تومان (توافقی)

آموزش پیشرفته تعمیرایسیو

مازندران بابل خیابان طالقانی روبروی ارشاد21 گروه فنی پویاخودرو

200,000تومان (توافقی)

آموزش برق خودرو و کامپیوتر ماشین

مازندران بابل خیابان طالقانی روبروی ارشاد21 گروه فنی پویاخودرو

20,000,000تومان
بالا