• تحلیل اماری و شبیه سازی pdsabz20

تحلیل اماری و شبیه سازی pdsabz20

تهران

برای قیمت تماس بگیرید

نوع آگهی : فروش یا ارائه
تاریخ : ۱۳۹۸-۰۳-۲۵

توضیحات

تحلیل آماری و شبیه سازی

– جهت فصل سوم و چهارم پایان نامه

– تهیه پرسشنامه محقق ساخته

– نرمال سازی داده ها

PDsabz20

 

خدمات شامل:

 • انواع آمار توصیفی (جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار،جداول فراوانی، انواع نمودار…) 
 • آزمون پایایی و اعتبار (آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی، اعتبار واگرا و هم گرا، ضریب تمییز و درجه دشواری…)
 • آزمون های همبستگی(پیرسون، اسپیرمن، کندال، کای اسکوئر، فی و وی کرامر …)
 • آزمون های مقایسه ای(آزمون هایt ، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس، تحلیل اندازه گیری های مکرر)
 • آزمون های ناپارامتریک(یومن-وایتنی، کروسکال والیس، کای اسکوئر تک متغیره، فریدمن …)
 • تحلیل رگرسیون(خطی، لجستیک، ترتیبی، برآورد منحنی…)
 • تحلیل تشخیصی/ تمییزی
 • تحلیل کلاستر /خوشه ای
 • تحلیل مسیر
 • تحلیل لگاریتم خطی(Log-Linear)
 •  PDsabz20
 • تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی(CFAو EFA)
 • مدل یابی معادلات ساختاری(SEM)
 •  09123600694
 • تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
 • تحلیل سلسله مراتبی با تاپسیس و ویکور
 • تحلیل فازی

 

ارتباط با ما:

Tell: 09123600694

Instagram: Payanname_Moshavere

Telegram: PlsamaRG

 

 


توصیه رپورتاژ آگهی : قبل از تحویل کالا و خدمات از پرداخت وجه خودداری کنید . با آگهی دهنده تماس بگیرید و از اصالت کالا و خدمات اطمینان حاصل کنید . 

 

موقعیت

تهران
نظر بنویسید

ارسال پیام

ارسال پیام
ملاحظات برای کاربران
 1. دیدار با فروشنده در محل مناسب
 2. خودداری از معامله نقدی 
 3. ارزیابی پیشنهادات نامتعارف
 4. توجه : رپورتاژ آگهی هیچ مسئولیتی در قبال معاملات کاربران و بازدیدکنندگان ندارد

آگهی های ویژه

آگهی های جدید

جستجو
محصولات
بالا