برای قیمت تماس بگیرید

طب سوزنی در کرج  طب سوزنی چه می کند؟ اعتقاد بر این است که نقاط طب سوزنی سیستم عصبیمرکزی را تحریک می کنند. این به نوبه خو...

  • 09020710120

  • کرج - بلوار امامزاده حسن - جنب امامزاده - درمانگاه دارالشفاء
۱۴۰۱-۰۸-۰۵
بالا