برای قیمت تماس بگیرید

تولید انواع میلگرد های آلومینیوم  و تسمه و مقاطع تو پر آلومینیومی خوشتراش از گروه هفت هزار ساخت قطعات آلومینیوم صنعتی در...

  • 08633554370

  • اراک شهرک صنعتی خیراباد خیابان 310
  • وضعیتبدون استفاده
  • گارانتي بله
۱۳۹۸-۰۷-۲۸

برای قیمت تماس بگیرید

تولید انواع میلگرد ها و تسمه و مقاطع تو پر خوش تراش و شش پر از گروه هفت هزار ساخت قطعات آلومینیوم صنعتی در تعداد انبوه ا...

  • 09100000000

  • اراک
۱۳۹۸-۰۶-۰۶
بالا